Lone Adolphsen

 Mail: la@judica.dk

Telefon: 73 12 11 00

Kontakt

Adresse: H.P Hanssens Gade 42
1. Sal, 6200 Aabenraa

Mail: la@judica.dk
Telefon: 73 12 11 00

Sekretær: Lissie Schmidt
Mail: ls@judica.dk
Telefon: 73 33 12 38

Sprog: Dansk, Tysk og Engelsk

Straffesag

Familieret

Anbringel-sessager

Ægtefælle-skifte

Fast Ejendom

Lejesager

Erhvervs-lejeret

Baggrund

Født i 1967 og fik juridisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet i 1991

1991 Advokatfuldmægtig hos advokat Mogens Dam, Gråsten

1994 Advokat i Judica Advokaterne I/S

1999 Partner i Judica Advokaterne I/S

2010 Partner i Judica Advokaterne P/S

Profil

Lone Adolphsen beskæftiger sig primært med straffesager, herunder som bistandsadvokat, og med familieret med et stort antal retssager vedr. samvær, bopæl og forældremyndighed. Hun beskæftiger sig ligeledes med anbringelsessager. Skifteretten har udpeget Lone som bobehandler i ægtefælleskifte, og Lone har løbende et stort antal sager, der vedrører bodeling. Lone beskæftiger sig endvidere med køb og salg af fast ejendom og problemstillinger i tilknytning hertil samt sager vedrørende lejeret/erhvervslejeret med både lejere som udlejere som klienter.

Privat

Lone bor med sin mand i Aabenraa. Hun er aktiv sportsudøver og deltager aktivt i byens foreningsarbejde. Derudover er hun tidligere håndboldspiller og håndboldtræner.

Møderet

Beneficeret 2014
Bobehandler i ægtefælleskifte 2012
Møderet for Højesteret i 2007
Møderet for Landsret i 1996
Beskikket advokat i 1994